Image

2023

Lawatan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ke UPNM

Delegasi dari UPI telah melawat UPNM pada 4 Julai 2023 untuk Program Pemantapan Kolaborasi. Daripada lawatan ini, delegasi UPI merasai kemudahan UPNM di Bangunan Jauhari, Bangunan Lestari: Makmal Simulasi Realiti Maya dan juga Lapang Menembak UPNM. Terima kasih Universitas Pendidikan Indonesia atas kunjungannya.
Image
Image
Image

Program Pertukaran Pelajar (Student Inbound Mobility at UPI) diantara Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Program ini melibatkan kesemua 6 orang pelajar awam yang terdiri daripada 4 orang pelajar dari Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan (FPPP) dan 2 orang pelajar dari Akademi Ketangkasan Pertahanan (AKP). Program ini adalah inisiatif bersama Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL) dan Pejabat Jaringan Akademik dan Antarabangsa (PJAA) di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa (TNCAA).

Program Pertukaran Pelajar ( Student Outbound Mobility ) diantara Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Program ini melibatkan 2 orang pelajar awam daripada Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP). Program ini adalah inisiatif daripada Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL) di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa. Sesi send off pelajar telah berlangsung pada pukul 6 pagi di KLIA2 yang dihadiri oleh Pengarah CTL (Prof. Madya Ts. Dr. Norshahriah Abd Wahab), Penasihat Akademik FSTP (Dr. Yuhanim Hani Yahaya) dan Pengarah Jaringan Akademik dan Pengantarabangsaan (Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Muhamad Azani Yahya). Semoga pelajar mendapat pengalaman yang bermakna untuk persediaan mereka mengharungi dunia sebenar pekerjaan.
Image
Image

Program Pertukaran Pelajar (Student Outbound Mobility) diantara Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Program ini melibatkan 2 orang pelajar awam daripada Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan (FSTP). Program ini adalah inisiatif daripada Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL) di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa. Sesi send off pelajar telah berlangsung pada pukul 6 pagi di KLIA2 yang dihadiri oleh Pengarah CTL (Prof. Madya Ts. Dr. Norshahriah Abd Wahab), Penasihat Akademik FSTP (Dr. Yuhanim Hani Yahaya) dan Pengarah Jaringan Akademik dan Pengantarabangsaan (Prof. Madya Ts. Gs. Dr. Muhamad Azani Yahya). Semoga pelajar mendapat pengalaman yang bermakna untuk persediaan mereka mengharungi dunia sebenar pekerjaan.
Image
Image
Image

2022

Pelantikan sebagai Visiting Professor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Prof. Dato' Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi (Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dato' Dr. Norhasni binti Zainal Abiddin (Penolong Naib Canselor, Pembangunan dan Kualiti Akademik) dan Prof. Madya Ts. Dr. Norshahriah Binti Abdul Wahab (Pengarah CTL) telah dilantik sebagai Profesor Pelawat (Visiting Professor) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dari tahun 2022 sehingga 2024. Di antara aktiviti kolaborasi ini adalah menyebar luas keberkesanan dan impaktiviti PdP di kedua-dua universiti.

Image
Image
Image

Lawatan kerjasama UPNM dan UPI

Lawatan ini diketuai oleh Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa, Penolong Naib Canselor Pembangunan dan Kualiti Akademik, Pendaftar, Pengarah CTL, Ketua Pustakawan dan Penolong Pendaftar CTL. Lawatan ini adalah bertujuan untuk mengemaskini perancangan dan way forward berkenaan MOU dan aktiviti-aktiviti bersama UPNM dan UPI. Dalam lawatan ini membincangkan berkenaan dengan fasiliti hybrid learning , bahan-bahan digital Inclusive Open Educational Resources (iOERs)/ Open Educational Resources (OER) dan gerak kerja tenaga organisasi pusat.

Image
Image
Image
Pertukaran pensyarah dalam kursus Research Methodology (RM) diantara Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Satu kolaborasi telah dijalankan antara UPNM dan UPI dalam kursus Research Methodology (RM). Kolaborasi ini diketuai oleh Pusat Pengajian Siswazah (PPS) UPNM dengan bantuan pensyarah-pensyarah UPI dan UPNM. Pensyarah ini terdiri daripada kluster Sains Teknologi Kejuruteraan Matematik (STEM) dan Sains Sosial. Kerjasama ini telah dijalankan menggunakan medium dalam talian dari 4 Jun 2022 sehingga 24 Julai 2022.
Image

Hubungi kami

Anda ada soalan?
Jangan tunggu lagi, jom tanya kami

ctl@upnm.edu.my

Image
Image

Pusat Pengajaran dan Pembelajaran

Aras 1, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa),
Bangunan Canselori UPNM,
Kem Perdana Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur, Malaysia


Tel  : +603 - 9051 3400 samb : 2616

Lokasi

Ikuti Kami