Image
PRAKATA PENGARAH

Peneraju Pemikiran Masa Depan

(Minds of The Future)

Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera, 

Pusat Pengajaran dan Pembelajaran atau juga dikenali sebagai Centre for Teaching and Learning (CTL) di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia telah diasaskan pada 1 Oktober 2021 selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk memperkasakan pendidikan digital negara. CTL UPNM merupakan salah sebuah pusat yang fokus tujahannya ialah membantu para akademik dan pelajar dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di UPNM. 

Ini termasuk juga CTL bertanggungjawab untuk membuat pemantauan, pembangunan serta penilaian terhadap Kursus Asas Pengajaran dan Pembelajaran (KAPP), menjadi salah satu daripada Jawatankuasa Induk Hari Inovasi dan Majlis Anugerah (HIMA), mengawal selia keberkesanan penggunaan platform e-Learning (Learning Management System), Massive Open Online Courses (MOOC), Micro-Credentials (MC) serta kursus-kursus pengaplikasian teknologi dalam pendidikan digital.

Di CTL UPNM juga, penterjemahan matlamat Hala Tuju KPT juga diselaraskan dengan pembangunan garis panduan, amalan terbaik serta bahan-bahan rujukan yang membantu para akademik dalam menghasilkan bahan-bahan PdP berkualiti serta mengoptimumkan fasiliti pembelajaran di UPNM.

Akhir kata, diharap agar CTL dapat memberi lonjakan yang signifikan terhadap proses pendigitalan universiti kearah pembudayaan pembelajaran abad ke-21 dengan menerapkan nilai-nilai insaniah dalam proses PdP, iaitu humanizing digital education. Aura ini disalurkan melalui visi pusat ini iaitu Peneraju Pemikiran Masa Depan (Minds of The Future).

Sekian,
 #SayangiUPNM

Prof. Madya. Ts. Dr Norshahriah binti Abdul Wahab

Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembelajaran,

Centre for Teaching and Learning (CTL)

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Hubungi kami

Anda ada soalan?
Jangan tunggu lagi, jom tanya kami

ctl@upnm.edu.my

Image
Image

Pusat Pengajaran dan Pembelajaran

Aras 1, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa),
Bangunan Canselori UPNM,
Kem Perdana Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur, Malaysia


Tel  : +603 - 9051 3400 samb : 2616

Lokasi

Ikuti Kami